VELKOMMEN HIT

Målsetting

 

  • Vi skal gi høyt kvalifisert juridisk bistand
  • Vi skal ha løpende, god kontakt med klientene
  • Vi skal ha et konkurransedyktig salærnivå
   

Våre arbeidsområder

Rådgivning, forhandlinger, dokumentasjon og prosedyre i retten fra forliksråd
til Høyesterett samt i voldgiftssaker

 

  • Kontrakter, anbud og anskaffelser med vekt på bygg, anlegg og lignende entrepriser, samt andre leveranser av varer og tjenester. Vi bistår blant annet med planlegging og andre forberedelser, gjennomføring, overtagelse sluttoppgjør og reklamasjoner.

  • Fast eiendom: Overtagelse, mangler/reklamasjoner, boligkjøp/salg, husleie, tomtefeste, sameier/borettslag, naboer m.v. Plan- og bygningsrett. Vi bistår blant annet med vurdering av rettslige situasjoner, forhandlinger samt tvisteløsning utenfor og innenfor domstolene.

  • Testamenter, arv, dødsbo og skifte

  • Alminnelig praksis

 

Vi har skrevet bøkene NS 8405 og byggherrene (2005), Oppføring av egen bolig (1998) og Byggherren og kontraktene.

Vi holder kurs og seminarer rundt i landet om entreprisekontrakter, offentlige anskaffelser, prosjektorganisering og nærliggende rettsområder. Brukes som voldgiftsdommer, rettsmegler og oppmann.

Sist oppdatert 24.05.2014

 
Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no