VELKOMMEN HIT

Målsetting

 

 • Vi skal gi høyt kvalifisert juridisk bistand
 • Vi skal ha løpende, god kontakt med klientene
 • Vi skal ha et konkurransedyktig salærnivå
   

Våre arbeidsområder

Rådgivning, forhandlinger, dokumentasjon, prosjektoppfølging og prosedyre i rettssaker

 

 • Kontrakter, anbud og offentlige anskaffelser med vekt på bygg, anlegg
  og lignende entrepriser:

  Vi bistår blant annet med planlegging og andre forberedelser, gjennomføring,
  overtagelse, sluttoppgjør og reklamasjoner.

 • Fast eiendom:
  Kontraktsinngåelse, overtagelse, mangler/reklamasjoner, boligkjøp/salg,
  sameier/borettslag, naboer m. v. Plan- og bygningsrett. Vi bistår blant annet med
  vurdering av rettslige situasjoner, forhandlinger samt tvisteløsning utenfor og
  innenfor domstolene.

 

Vi har skrevet bøkene NS 8405 og byggherrene, Oppføring av egen bolig og Byggherren og kontraktene.

Vi holder kurs og seminarer rundt i landet om entreprisekontrakter, offentlige anskaffelser, prosjektorganisering og nærliggende rettsområder. Brukes som voldgiftsdommer, rettsmegler og oppmann.
Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no